Spočítejte si svou uhlíkovou stopu

Každá aktivita od dopravy až po jídlo uvolňuje přímo či nepřímo skleníkové plyny. Uhlíková stopa je množství těchto plynů, které tady po nás zůstane. Chcete začít nový rok s nějakým smysluplným předsevzetím? Tak to zkusit třeba snížit svou uhlíkovou stopu? Spočítejte si, co tady po sobě zanecháte vy.

Uhlíková stopa se týká i vás

Možná jste o uhlíkové stopě slyšeli – nejčastěji je používána ve spojitosti s výrobky, kdy definuje sumu skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného výrobku. Podle této charakteristiky si můžete například zvolit produkt, jehož výroba má co možná nejnižší dopad na životní prostředí.

Uhlíková stopa je tedy ukazatelem zatížení životního prostředí, který je odvozen od celkového ekologického otisku a bývá vyjadřován v ekvivalentech CO2.

Uhlíková stopa se skládá ze dvou částí:

  • Přímá (primární) stopa jsou skleníkové plyny, které se uvolňují bezprostředně z některé naší činnosti. Například ze spalování benzínu. Jsou to emise, které působíme, jedeme li autem či letíme letadlem. Dále z topení a vaření: pálíme li plyn či uhlí. Patří sem rovněž spotřeba elektrické energie (která se v naší zemi vyrábí především spalováním hnědého uhlí). Spotřebou energie jdou emise oxidu uhličitého uvolněného při její výrobě na náš účet.
  • Nepřímá stopa je množství nepřímých emisí CO2 z celého životního cyklu výrobku, který používáme, emise spojené s jejich zpracováním – tedy ze spotřeby energie například na výrobu automobilu či jiného výrobku, na tepelné opracování jídla, které sníme například v restauraci nebo spotřeba energie na balicí lince, kde se balí potraviny.

Spočítejte si svou uhlíkovou stopu!

Jak snížit svoji uhlíkovou stopu?

Nejdůležitějším a nejsnadnějším opatřením, které může udělat každý z nás je přestat plýtvat. Fakt, že žijeme ve spotřební společnosti, nejspíš nezměníme, ale můžeme být odpovědnými spotřebiteli. Dělejme rozhodnutí šetrná k přírodě, třiďme odpad, volme ekologičtější řešení, když je to možné a vždy mějme na paměti, že i nepřímá uhlíková stopa je na naše triko – proto volme výrobky a služby, které přemýšlejí stejně ekologicky jako my.